Увага! Здається в оренду кабінет лікувального масажу 14 кв.м. Деталі за тел. 0676747561. Приймемо на роботу ЛІКАРЯ-СТОМАТОЛОГА. Деталі за тел.: 0676747561

МЕТОДИЧНА РОБОТА

          Методична робота філії спрямована на реалізацію Державної національної програми «Освіта», пошук та оволодіння новітніми педагогічними технологіями, формування професійних вмінь та навичок майбутніх фахівців.

          Методичне забезпечення кабінетів та лабораторій відповідає нормативним вимогам навчальних планів і програм. Розроблено комплексні завдання з навчальних дисциплін, інструкції, методичні вказівки для проведення практичних занять, виготовлено достатню кількість роздаткового матеріалу навчального та контролюючого характеру, тестів, збірників рівневих  задач, навчально-методичних комплексів з дисциплін, електронного контенту, методичних вказівок для організації позааудиторної самостійної роботи студентів. Випущено навчально-методичні посібники: «Організація самостійної роботи студентів» (Кавара В.В.), «Застосування графологічних схем та тестування з метою контролю рівня знань та вмінь студентів з терапевтичної стоматології», «Збірник ситуаційних задач і тестів з навчальних дисциплін «Пропедевтика терапевтичної стоматології» та «Терапевтична стоматологія» (Серьогінова Г.В.), «Дизайн та конструювання каркасів металокерамічних протезів», «Моделювання анатомічної форми зубів» (Серьогінова О.С.), «Настільна книга викладача Луцької філії ТзОВ Медичний коледж «Монада», «Молодому викладачеві» (Джигалюк І.Н., Прокопчук О.Г.), «Практикум з української мови за професійним спрямуванням для студентів відділення «Стоматологія» (Прокопчук О.Г.), «Мультимедійні презентації лекційного матеріалу з курсу «Основи медичної генетики» (Козюк І.Р.), «Методичні вказівки і питання програмового контролю для поза аудиторної самостійної роботи студентів», «Значення науково-дослідної роботи при підготовці молодших спеціалістів», «Аналіз лікарської рослинної сировини», «Практикум з фармацевтиної ботаніки», Фармакогнозія» (Поляниця О.І.), «Техніка виготовлення знімних протезів», «Техніка нанесення керамічних мас» (Кондрацька Н.С.), «Навчально-методичний посібник для практичних робіт з «Органічної хімії з основами біохімії» (Атаманчук В.О.), «Лікування захворювань пародонту» (Луцкевич К.Б.), «Анатомо-фізіологічні особливості зубощелепної системи» (Луцкевич К.Б., Кондрацька Н.С.), «Кросворди по ортопедичниій стоматології» (Серьогінова О.С., Кондрацька Н.С., Литвинюк С.В., Сабір’янова О.Д.),  «Сучасні методи лікування в ортодонтії. Брекети. Елайнери. Трейнери» (Литвинюк С.В.), «Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять» (Козак Ю.В.), «Мультимедійні презентації з математики», «Нитка математики в історії» (Джигалюк І.Н.), «Мультимедійні презентації з української літератури» (Абрамюк С.В.), «Методичні вказівки з аналітичної хімії, «Збірник завдань з аналітичної хімії» (Бельська О.М.), «Патологічне акушерство», «Фізіологічне акушерство, «Алгоритми маніпуляцій з догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки» (Бондар С.Ю.), «Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи», «Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи», «Основи фізичної реабілітації», «Фізична підготовка дітей» (Довгун Ф.Ф.), «Вітаміни: їх значення для організму», «Технологія виготовлення ліків в асептичних умовах», «Фінансова та господарська діяльність аптечної мережі» (Козак Л.Б.), «Контроль рівня знань студентів з курсу «Історія України» за допомогою мультимедій­них засобів навчання», «Історія України ХХ – початку ХХІ століття» (Оксамитний Ю.А.), Збірник тестових завдань з «Астрономії», «Посібник з фізики» (Панкевич С.С.), «Навчально-методичний посібник для практичних робіт з предмету «Медична хімія» (Атаманчук В.О., Полубінський В.В.), «Основи економічної теорії: мультимедійні матеріали з основ економіки» (Романчук Н.П.), «Мультимедійні презентації з організації та економіки фармації» (Романюк Б.І.), «Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Техніка виготовлення бюгельних протезів», «Основні поняття зубопротезного лиття» (Сабір’янова О.Д.), «Фармакологічні засоби місцевого лікування тканин пародонту», «Збірник тестових завдань з навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» (Стець І.З.), «Медична біологія, «Збірник доповідей студентів регіональних, міжфілійних, міжнародних конференцій», «Збірник тестів і ситуаційних задач з мікробіології» (Свіжак В.М.), «Тестові завдання з латинської мови», «Мультимедійні презентації з основ латинської мови» (Троцько Г.П.), «Мультимедійні лексичні матеріали з англійської мови», «Мультимедійні граматичні матеріали з англійської мови», «Методичні розробки занять (англійська мова)», «WhoWants to Be a Millioner: Збірник тестових завдань» (Чернецова І.В.), «Вчення про кістки та їх з'єднання» (Чубко Т.В.), «Фармакологія. Засоби, які регулюють згортання крові та фібриноліз» (Яручик І.П.)


          Чітко спланована методична робота та належний рівень організації навчально-виховного процесу забезпечує високий рівень засвоєння окремих дисциплін. Результати систематичного проведення замірів знань та вмінь студентів указують на достатньо стійкий рівень їх засвоєння.

         Творчо працює методичний кабінет, на базі якого функціонує методична рада, яка періодично звітує перед педагогічною радою про стан і результати своєї роботи. Структура методичної роботи філії  свідчить про її чітку організацію та системність. Матеріальна база кабінету містить матеріали з досвіду роботи викладачів, методичну літературу, матеріали атестацій педагогічних кадрів, матеріали роботи предметних (циклових) комісій, розробки відкритих занять, матеріали консультативного характеру, відеотеку, періодичну пресу, зокрема: інформаційні збірники Міністерства освіти  і науки України, журнали: «Медична освіта», «Вища освіта», «Фармацевт-практик», «Зубне протезування», «Український журнал фармакології, дерматології, венерології, косметології», «Стоматолог», «Дентальные технологи», «Вісник стоматології», «Дент-Арт», «Провізор», «Український медичний часопис», «Мікстура», «Медична газета», «Вісник ортопедичної травматології та протезування», «Косметолог», «Законодавство України про охорону здоров'я», серію газет видавництва «Шкільний світ», газети «Освіта України», «Здоров'я України ХХІ сторіччя» тощо.

          За час роботи методичного кабінету (створений у 2003 р.) вивчено досвід роботи усіх викладачів вищої категорії. Проведено науково-практичні конференції, а саме: «Від творчої особистості до нових навчальних технологій» (2007 р.), «Співпраця студента і викладача в наукових дослідженнях» (2008 р.), «Безмежність інформаційного простору – основа освітньої діяльності» (2009 р.), науково-практичний семінар «Сучасні технології в ортопедичній стоматології» за участю провідного наукового співробітника ІХПНАН України Т.М. Соловйової (2010 р.). У них брали участь провідні спеціалісти коледжу: Валецький Ю.М., доктор медичних наук; Томашевська І.П., кандидат педагогічних наук; Фрончко В.П., кандидат медичних наук; Романів Б.В., провідний хірург Луцької міської клінічної лікарні; викладачі Серьогінова Г.В., Токарук Є.В., Остапенко Л.Г., Луцкевич К.Б.

          У методкабінеті створено умови для підвищення рівня самоосвіти викладачів і наявне методичне забезпечення на допомогу:

  • головам предметних (циклових) комісій;
  • молодому викладачеві;
  • викладачам коледжу;
  • в організації самостійної роботи зі студентами;
  • викладачам, що атестуються тощо.