Увага!!! Проводиться набір на курси лікувального масажу. Контактні телефони: (0332) 78-77-50, 78-25-52.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

          Методична робота філії спрямована на реалізацію Державної національної програми «Освіта», пошук та оволодіння новітніми педагогічними технологіями, формування професійних вмінь та навичок майбутніх фахівців.

          Методичне забезпечення кабінетів та лабораторій відповідає нормативним вимогам навчальних планів і програм. Розроблено комплексні завдання з навчальних дисциплін, інструкції, методичні вказівки для проведення практичних занять, виготовлено достатню кількість роздаткового матеріалу навчального та контролюючого характеру, тестів, збірників рівневих  задач, навчально-методичних комплексів з дисциплін, електронного контенту, методичних вказівок для організації позааудиторної самостійної роботи студентів. Випущено навчально-методичні посібники: «Організація самостійної роботи студентів» (Кавара В.В.), «Застосування графологічних схем та тестування з метою контролю рівня знань та вмінь студентів з терапевтичної стоматології» (Серьогінова Г.В.), «Переваги у знеболенні в акушерстві та гінекологічній практиці» (Бондар С.Ю.), «Дизайн та конструювання каркасів металокерамічних протезів» (Серьогінова О.С.), «Настільна книга викладача Луцької філії ТзОВ Медичний коледж «Монада», «Молодому викладачеві» (Джигалюк І.Н., Прокопчук О.Г.), «Мультимедійні презентації лекційного матеріалу з курсу «Основи медичної генетики» ( Козюк І.Р.), «Методичні вказівки і питання програмового контролю для поза аудиторної самостійної роботи студентів» (Поляниця О.І.),»Збірник тестів і ситуаційних задач з мікробіології» (Свіжак В.М.)»Техніка виготовлення знімних протезів» (Кондрацька Н.С.), Навчально-методичний посібник для практичних робіт з «Органічної хімії з основами біохімії» (Атаманчук В.О.), Лікування захворювань пародонту» ( Луцкевич К.Б.), «Інноваційні методи і форми проведення семінарських занять» (Козак Ю.В.), тощо.

          Чітко спланована методична робота та належний рівень організації навчально-виховного процесу забезпечує високий рівень засвоєння окремих дисциплін. Результати систематичного проведення замірів знань та вмінь студентів указують на достатньо стійкий рівень їх засвоєння.

         Творчо працює методичний кабінет, на базі якого функціонує методична рада, яка періодично звітує перед педагогічною радою про стан і результати своєї роботи. Структура методичної роботи філії  свідчить про її чітку організацію та системність. Матеріальна база кабінету містить матеріали з досвіду роботи викладачів, методичну літературу, матеріали атестацій педагогічних кадрів, матеріали роботи предметних (циклових) комісій, розробки відкритих занять, матеріали консультативного характеру, відеотеку, періодичну пресу, зокрема: інформаційні збірники Міністерства освіти  і науки України, журнали: «Медична освіта», «Вища освіта», «Фармацевт-практик», «Зубне протезування», «Український журнал фармакології, дерматології, венерології, косметології», «Стоматолог», «Дентальные технологи», «Вісник стоматології», «Дент-Арт», «Провізор», «Український медичний часопис», «Мікстура», «Медична газета», «Вісник ортопедичної травматології та протезування», «Косметолог», «Законодавство України про охорону здоров'я», серію газет видавництва «Шкільний світ», газети «Освіта України», «Здоров'я України ХХІ сторіччя» тощо.

          За час роботи методичного кабінету (створений у 2003 р.) вивчено досвід роботи усіх викладачів вищої категорії. Проведено науково-практичні конференції, а саме: «Від творчої особистості до нових навчальних технологій» (2007 р.), «Співпраця студента і викладача в наукових дослідженнях» (2008 р.), «Безмежність інформаційного простору – основа освітньої діяльності» (2009 р.), науково-практичний семінар «Сучасні технології в ортопедичній стоматології» за участю провідного наукового співробітника ІХПНАН України Т.М.Соловйової (2010 р.). У них брали участь провідні спеціалісти коледжу: Валецький Ю.М., доктор медичних наук, Томашевська І.П., кандидат педагогічних наук, Фрончко В.П., кандидат медичних наук, Романів Б.В., провідний хірург Луцької міської клінічної лікарні, Серьогінова Г.В., Токарук Є.В., Остапенко Л.Г., Луцкевич К.Б.

          У методкабінеті створено умови для підвищення рівня самоосвіти викладачів і наявне методичне забезпечення на допомогу:

  • головам предметних (циклових) комісій;
  • молодому викладачеві;
  • викладачам коледжу;
  • в організації самостійної роботи зі студентами;
  • викладачам, що атестуються тощо.