Увага!!! Проводиться набір на курси лікувального масажу. Контактні телефони: (0332) 78-77-50, 78-25-52.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правилах прийому, починається 01 липня та закінчується 13 липня о 18.00 год.;

2) вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня; творчі конкурси можуть проводитись у два тури, кожен з яких може оцінюватись окремо

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань із зазначенням рекомендованих до зарахування, формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста не пізніше 12.00 год. 23 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування визначені пунктом 1 розділу X цих Правил прийому, до 12.00 год. 31 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 2 серпня, додаткове зарахування не пізніше 30 серпня;

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться до 09 липня;

3) прийом заяв та документів, передбачених розділом VII цих Правил прийому, розпочинається 10 липня;

4) прийом заяв та документів закінчується:

о 18.00 год. 22 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;

о 18.00 год. 29 липня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

5) творчі конкурси проводяться в кілька сесій з 01 до 10, у період з 11 по 29 липня можуть проводитись додаткові сесії творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Порядок реєстрації учасників творчих конкурсів, їх організації та проведення визначається Правилами прийому до закладів вищої освіти. У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули документ про повну загальну середню освіту, або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується довідкою відповідного закладу освіти;

6) вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня;

7) співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;

8) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста не пізніше 12.00 год. 1 серпня;

9) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12.00 год. 10 серпня;

10)  зарахування вступників відбувається:

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 16 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня);

3. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому, при цьому прийом документів починається не раніше 10 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2019 року. Реєстрація електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня.

4. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за іншими (заочною) формою навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються правилами прийому (при цьому прийом документів закінчується не раніше 07 серпня, тривалість прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір).

Прийом заяв та документів на заочну форму навчання проводиться:

з 10 липня по 24 липня;

з 06 вересня по 20 вересня.

Вступні іспити та співбесіди проводяться з 23  по 25 вересня.

Рейтинговий список вступників  - до 28 вересня

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12.00 год. 2 жовтня.

Зарахування на навчання проводиться до 5 жовтня.

5. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому.


Телефон приймальної комісії: (0332) 78-25-52.